Skip to content

Nasza oferta

 • Pełny zakres usług tłumaczeniowych
 • Tłumaczenia pisemne i ustne
 • Tłumaczenia specjalistyczne (techniczne, finansowe i ekonomiczne, prawne i urzędowe,
  internetowe i marketingowe)
 • Obsługa językowa złożonych projektów inwestycyjnych i technicznych
 • Usługi na rzecz klienta indywidualnego
 • Szeroki zakres dostępnych języków
 • Nowoczesne narzędzia obsługi klienta i realizacji tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczymy zarówno teksty w ramach złożonych i specjalistycznych projektów, jak i krótkie dokumenty.

Nasze doświadczenie obejmuje tłumaczenia w następujących dziedzinach

Administracja i urzędy (dokumenty, akty prawne, uchwały, rozporządzenia, postanowienia, decyzje, zaświadczenia)
Projekty techniczne (budownictwo, architektura, elektronika, ICT)
Ekonomia i finanse (projekty inwestycyjne, sprawozdania finansowe, raporty roczne, dokumentacja firmowa)
Instrukcje i katalogi branżowe (elektronika, informatyka, budownictwo, inne dziedziny)
Inne dokumenty (wnioski, pisma, referaty, publikacje)
Teksty marketingowe
Strony internetowe
Dokumenty uwierzytelnione, tj. wykonane przez tłumaczy przysięgłych

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne obejmują obsługę spotkań i wydarzeń, m.in. konferencji, posiedzeń, negocjacji, transakcji, czynności prawnych itp. Tłumaczenia mogą być symultaniczne lub konsekutywne. Najczęściej są realizowane w miejscach wskazanych przez klienta. Mogę jednak być realizowane również w biurze. Możliwe jest też świadczenie takich usług za pośrednictwem środków i programów komunikacji online. 

Tłumaczenia symultaniczne • Tłumaczenia konsekutywne • Tłumaczenia przysięgłe

Obsługa językowa

Obsługujemy różne wydarzenia i zamówienia językowe. Do realizowanych usług należą nie tylko tłumaczenia, ale także weryfikacja, korekta i obróbka tekstu. Wykonujemy zlecenia lokalizacyjne. Zajmujemy się też nietypowymi zleceniami związanymi z obróbką tekstów, danych i zapisów.

Zapraszamy do kontaktu i przesłana szczegółowych zapytań.

Instytucje UE

Od wielu lat świadczymy usługi na rzecz instytucji Unii Europejskiej. Współpraca – prowadzona na podstawie wieloletnich umów ramowych ­– obejmuje pełny zakres usług tłumaczeniowych i tysiące przetłumaczonych stron. Spełniamy najwyższe branżowe standardy tłumaczeniowe i dzięki temu utrzymujemy wysokie pozycje na listach podmiotów współpracujących z organami UE.

Ekonomia i finanse

Realizujemy tłumaczenia o tematyce ekonomicznej i finansowej. Dotyczą one zarówno złożonych i obszernych projektów inwestycyjnych i analitycznych, jak i dokumentów dotyczących poszczególnych spraw. Są to na przykład sprawozdania finansowe, raporty roczne, studia wykonalności, analizy ekonomiczne, formalne dokumenty firmowe, dokumentacja dotycząca procesu inwestycyjnego. Tematyka obejmuje zarówno zagadnienia biznesowe i mikroekonomiczne, jak i analizy makroekonomiczne i polityczne. Wśród tłumaczonych tekstów są specjalistyczne opracowania i analizy, artykuły prasowe, treści na strony internetowe i teksty objaśniające.

Kompleksowe projekty techniczne

Mamy doświadczenie w realizacji kompleksowych projektów technicznych. Są wśród nich obszerne i skomplikowane projekty infrastrukturalne, architektoniczne, informatyczne i elektroniczne. Zazwyczaj są one prowadzone w dwóch językach (lub większej liczbie języków), a Biuro Tłumaczeń 33 obsługuje je pod względem językowym: tłumaczymy pełną dokumentację oraz uczestniczymy w międzynarodowych spotkaniach. Zrealizowane zlecenia dotyczyły między innymi projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i Banku Światowego. Przykłady:

 • projekty dotyczące przepraw mostowych i ciągów komunikacyjnych
 • budowa, przebudowa i modernizacja dróg, estakad, wiaduktów, tuneli, tras komunikacyjnych, obszarów miejskich, obiektów sportowo-widowiskowych
 • projekty wspierania przedsiębiorczości
 • programy dotyczące struktury finansowania, zarządzania majątkiem i wiarygodności kredytowej dużych miast
 • studia wykonalności dotyczące systemów wodno-kanalizacyjnych
 • dokumentacja maszyn (m.in. urządzeń i komponentów elektronicznych)
 • wnioski o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, wraz z dokumentacją.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
oraz składania zapytań przez formularz kontaktowy.