Realizacje

Poniżej podajemy wybrane zadania i projekty, w które byliśmy, lub wciąż jesteśmy, zaangażowani:

1. Obsługa Biura Konsulatu Królestwa Niderlandów w Gdańsku.

2. Projekt współfiansowany przez Grupę Banku Światowego: "Przeprawa Mostowa, Most Wantowy, przez Rzekę Martwa Wisła w Gdańsku".

3. Projekt "Budowa Przeprawy Mostowej przez Rzekę Regalica w Szczecinie".

4. Projekt "Modernizacja ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni", dokumentacja do międzynarodo- wego przetargu; projekt kwalifikowany do wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej.

5. "III Przedsięwzięcie Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni", projekt kwalifikowany do współfinansowania w ramach europejskiego programu ISPA.

 


6. Projekt "Plato", międzynarodowy projekt pod auspicjami Rządu Wspólnoty Flamandzkiej, mający na celu wspieranie polskiego sektora MSP (www.plato-pl.com).

7. Projekt "Budowa Mostu przez Wisłę wraz z Dojazdami w okolicach Kwidzyna".

8. Raport "Program Umacniania Wiarygodności Kredytowej dla Miasta Gdańska".

9. Projekt "Studium Wykonalności Bydgoskiego Programu Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno-Kanalizacyjnego".

10. Raport z projektu dotyczącego Przedsiębiorstwa Zarządzania Majątkiem (Asset Holding Company - AHC) w Gdańsku.

11. Instrukcje obsługi maszyn wykorzystywanych w produkcji płytek elektronicznych PCB (np. wiertarki numeryczne, testery, itp.)

12. Katalogi i wydawnictwa branżowe (budownictwo, elektrotechnika, elektronika, oprogramowanie, itp.)

13. Projekt inwestycyjny "Hala Widowiskowo-Sportowa w Gdyni".

14. Wnioski do organów Unii Europejskiej.

15. Tłumaczenia w czasie spotkań i negocjacji handlowych.